sobota, 30 kwietnia 2011

Wigilia Paschalna - (migawki)


Jaka piękna uroczystość poświęcenia ognia - wracaliśmy do Kościoła..
jakby inaczej
..
cytuję:
"Rozpalanie ognia miało dawniej podwójne znaczenie: praktyczne i symboliczne.
Nabożeństwa bardzo często odbywały się póznym wieczorem lub też w nocy.
Stąd tez przed nabożeństwem rozpalano i poświęcano ogień, od którego następnie zapalano lampki i świece w kościele, aby rozproszyć ciemności.
Ogień uważano także za symbol Chrystusa, ogień bowiem daje światło materialne,
Chrystus zaś jest naszą światłością duchową.
..
Modlitwa przy poświęceniu ognia: - Boże, któryś przez Syna swego, zwanego kamieniem węgielnym, udzielił wiernym ognia światłości, poświęć ten nowy ogień wykrzesany
z krzemienia dla naszego użytku i pozwól nam tak się zapalić niebieskimi pragnieniami
podczas tych Świąt Wielkanocnych, żebyśmy z czystym sercem mogli przyjść na święto wiecznej radości.
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. - Amen. "
..
Quelle: Pójdz za mną - Ks.Piotr Turbak TJ wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Kraków 1957
(s.213)

Wigilia Paschalna - (migawki)


..
..

Wigilia Pachalna - (migawki)

..
..

Wigilia Paschalna - (migawki)

..
..

środa, 27 kwietnia 2011

Wigilia Paschalna
Była 20:40

Chrzest św..Ksiądz Rektor bardzo przejęty..
..potem bierzmowanie;
..pytania, odpowiedzi..
..obok Matka Chrzestna..
..tak Ewa (..)weszła
do Wspólnoty Kościoła
..pięknie.
Potem była Liturgia Eucharystii..
..życzenia Księdza Rektora
..i zaproszenie
..
..
Oczywiste; z kaplicy św.Antoniego
Co-Partner ująłby ceremonię inaczej.
Tutaj konieczne było uzgodnienie.
..
Lecz i tak jestem pewien, że na
tych (wszystkich) ujęciach jest
coś więcej, niż widać na rzut oka.

Wigilia Paschalna
Liturgia Słowa (czytania, homilia ) zakończona..
Była 20:25
Do tej pory z największą uwagą uczestniczyłem..
..kiedy Ksiądz Rektor zapowiedział chrzest św..
Katechumenki..Ewy
..zaczęła się Liturgia Chrzcielna.

Cytuję:

Noc Zmartwychwstania Pana Jezusa była w starożytności momentem, w którym po długim przygotowaniu dokonywano chrztu katechumenów . Tradycja ta obecna jest nadal. Obrzęd chrztu dorosłych ma najczęściej miejsce podczas Wigilii Paschalnej. Chrzci się wówczas również dzieci. Niezależnie od tego, czy podczas liturgii ma miejsce sakrament chrztu, wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Po liturgii słowa następuje obrzęd poświęcenia wody. Rozpoczyna się on litanią do wszystkich świętych, następnie płonący paschał umieszczany jest w wodzie, nad którą kapłan odmawia specjalne modlitwy.

Potem, jeśli są kandydaci do chrztu, udziela się im tego sakramentu. (Jeśli to dorośli - udzielany jest im również sakrament bierzmowania).
..
Quelle:

http://dziedzictwo.ekai.pl/@@liturgia_chrzcielna

Fwd: [Forum Pascala PRALNIA] Philosophy: Guide to Happiness Philosophy183 Comments

Bardzo ciekawe kompendium ; filozofia jako droga do..
Co mieli wtedy zrobić?
..
Wielka szkoda, że nie zaczynaja od Protagorasa..
..którego Sokrates nie był nawet uczniem..
..lecz cieszył się z dysputy dwa razy (?)
..co poradzić teraz?
..
..jakby tak do Krakowa. coś.zobaczyć?

..

Happiness is the only good
The time to be happy is now
The place to be happy is here
The way to be happy is to make others so.

(P. Ingersoll)

---------- Forwarded message ----------
From: Pascal Alter <pascal.alter@gmail.com>
Date: Wed, Apr 27, 2011 at 2:28 PM
Subject: [Forum Pascala PRALNIA] Philosophy: Guide to Happiness Philosophy183 Comments
To: pascal.alter@gmail.com


Philosophy: Guide to Happiness
Philosophy183 Comments

Philosophy - Guide to HappinessWe tend to accept that people in authority must be right. It’s this assumption that Socrates wanted us to challenge by urging us to think logically about the nonsense they often come out with, rather than being struck dumb by their aura of importance and air of suave certainty.

This six part series on philosophy is presented by popular British philosopher Alain de Botton, featuring six thinkers who have influenced history, and their ideas about the pursuit of the happy life.

Socrates on Self-Confidence (Part 1) – Why do so many people go along with the crowd and fail to stand up for what they truly believe? Partly because they are too easily swayed by other people’s opinions and partly because they don’t know when to have confidence in their own.

Epicurus on Happiness (Part 2) – British philosopher Alain De Botton discusses the personal implications of the ancient Greek philosopher Epicurus (341-270BCE) who was no epicurean glutton or wanton consumerist, but an advocate of “friends, freedom and thought” as the path to happiness.

Seneca on Anger (Part 3) – Roman philosopher Lucious Annaeus Seneca (4BCE-65CE), the most famous and popular philosopher of his day, took the subject of anger seriously enough to dedicate a whole book to the subject. Seneca refused to see anger as an irrational outburst over which we have no control. Instead he saw it as a philosophical problem and amenable to treatment by philosophical argument.

Montaigne on Self-Esteem (Part 4) – Looks at the problem of self-esteem from the perspective of Michel de Montaigne (16th Century), the French philosopher who singled out three main reasons for feeling bad about oneself – sexual inadequecy, failure to live up to social norms, and intellectual inferiority – and then offered practical solutions for overcoming them.

Schopenhauer on Love (Part 5) – Alain De Botton surveys the 19th Century German thinker Arthur Schopenhauer (1788-1860) who believed that love was the most important thing in life because of its powerful impulse towards ‘the will-to-life’.

Nietzsche on Hardship (Part 6) – British philosopher Alain De Botton explores Friedrich Nietzsche’s (1844-1900) dictum that any worthwhile achievements in life come from the experience of overcoming hardship. For him, any existence that is too comfortable is worthless, as are the twin refugees of drink or religion.

Watch the full documentary now (playlist – 2 hours, 24 minutes)
Quelle;

http://topdocumentaryfilms.com/philosophy-guide-to-happiness/

--
Autor: Pascal Alter , blog: Forum Pascala PRALNIA , 4/27/2011 05:28:00 AM

wtorek, 26 kwietnia 2011

Orędzie Wielkanocne - Exsultet!"..Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.."
Exsultet

Piękne i porywające..także wykonanie, nagranie - nadzwyczajne (!)

Exsultet

Exsultet - orędzie paschalne

Jest to starożytny śpiew wykonywany podczas Wigilii Paschalnej. Tradycyjnie wykonuje go diakon na początku Liturgii, po procesji do ołtarza z zapalonym Paschałem. Paschał posiada dwojaką wymowę - symbolizuje ogień, który towarzyszył Izraelitom podczas ucieczki z Egiptu oraz Chrystusa - Światłość świata. Także procesja z paschałem zawiera tę podwójną symbolikę: przejście przez Morze Czerwone oraz Paschę Chrystusa. Exsultet wyśpiewuje wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata - od grzechu Adama aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie.
Wersja polska Wersja łacińska

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza!

Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.

A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga.

Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy.

K. Pan z wami

W. I z duchem twoim

K. W górę serca

W. Wznosimy je do Pana

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

W. Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.

Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących.

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.

O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa!

O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!

O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością.

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju.

Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła.

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy.

Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba.

Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen


Exsultet iam angelica turba caelorum exsultent divina mysteria et pro tanti Regis victoria, tuba insonet salutaris.

Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus et, aeterni regis splendore illustrata, totius orbis se sentiat amisisse caliginem.

Laetetur et mater Ecclesia tanti luminis adornata fulgoribus: et magnis populorum vocibus haec aula resultet.

Quapropter adstantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritatem, una mecum, quaeso, Dei omnipotentis misericordiam invocate.

Ut, qui me non meis meritis intra Levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens cerei huius laudem implere perficiat.

Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habemus ad Dominum.

V. Gratias agamus Domino Deo nostro.

R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu et vocis ministerio personare. Qui pro nobis aeterno Patri Adae debitum solvit et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit.

Haec sunt enim festa Paschalia, in quibus vere ille Agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur.

Haec nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, eductos de Aegypto, Mare Rubrum sicco vestigio transire fecisti. Haec igitur nox est, quae peccatorum tenebras columnae illuminatione purgavit.

Haec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes a vitiis saeculi, et caligine peccatorum segregatos reddit gratiae, sociat sanctitati.

Haec nox est, in qua, destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit.

Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset.

O mira circa nos tuae pietatis dignatio! O inaestimabilis dilectio caritatis: ut servum redimeres, Filium tradidisti!

O certe necessarium Adae peccatum, quod Christi morte deletum est!

O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem!

O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit!

Haec nox est, de qua scriptum est: Et nox sicut dies illuminabitur: et nox illuminatio mea in deliciis meis.

Huius igitur sanctificatio noctis fugat scelera, culpas lavat: et reddit innocentiam lapsis, et maestis laetitiam. Fugat odia, concordiam parat, et curvat imperia.

In huius igitur noctis gratia, suscipe, sancte Pater laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in haec cerei oblatione sollemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosancta reddit ecclesia.

Sed iam columnae huius praeconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Qui, licet sit divisus in partes, mutuati tamen luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam pretiosae huius lampadis apis mater eduxit.

O vere beata nox, in qua terrenis caelestia, humanis divina iunguntur!

Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, indeficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum.

R. Amen.
..
Quelle:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ME/exsultet_pl-lat.html

Wigilia Paschalna - Exsultet
Exsultet.
Orędzie Paschalne pięknie wykonane. Jak dobrze,; Ksiądz Rektor w kilku słowach określił wagę wydarzenia - słuchaliśmy z uwagą.
Była 19:29
..
Co roku wydaje się (mnie) jakbym słyszał inaczej.
Teraz miałem pewne prawo, żeby tak było; ujęcia.
Zraziłem się więc - i całą dalszą Liturgię Słowa
;czytania, homilię ks.Rektora..
odbierałem w skupieniu,.
..
W nocy studiowałem spokojnie jeszcze raz i jeszcze raz ;
Exsultet -- znowu odbierałem inaczej.
..
..aby mieć pod ręką - odnotuję.